Nahuatl

La lengua náhuatl

Lección 18 – Toponimia

Lección XVIII

#125. Toponimia.

Algunos de los sufijos más comunes para formar los toponímicos nahuas son los siguientes:

1. -ko: lugar de. Ejemplos: Tlekuilko: lugar del hogar; Istakalko: lugar de la casa de la sal; Istakkalko: lugar de la casa blanca; Teopantsinko: lugar de la iglesita; Kaltonko: lugar de la casucha.

2. -tlan: lugar de. Cuando hay una l final en la raíz del sustantivo, -tlan pierde la t. Ejemplos: Tlaxkalan: lugar de las tortillas; Auakatlan: lugar de los aguacates; Siutlan: lugar de las mujeres; Kuikatlan: lugar de los cantos; Itskuintlan: lugar de los perros; Sempoualan: lugar de los veinte.

3. -tepek: lugar del cerro de. Koatepek: lugar del cerro de las serpientes; Chiltepek: lugar del cerro de los chiles; Masatepek: lugar del cerro de los venados.

4. -titlan: lugar de o junto al lugar de. Amatitlan: lugar de o junto a los papeles; Atoyatitlan: lugar de o junto al río; Michtitlan: lugar de o junto a los pescados.

5. -pan: lugar en o sobre. Apan: lugar en el agua; Xalpan: lugar en la arena; Kalpan: lugar en las casas.

6. -apan: lugar del río de. Uexoloapan: lugar del río de los guajolotes; Amaapan: lugar del río del papel; Xalapan: lugar del río de la arena.

7. -kan: lugar de. Frecuentemente se utiliza con la partícula hua que indica posesión. Koluakan: lugar de los que tienen abuelos; Akaluakan: lugar de los que tienen canoas; Koyouakan: lugar de los que tienen coyotes.

8. -k: lugar de. Tekoak: lugar de la serpiente de piedra; Atoyak: lugar del río.

9. -nauak: junto a. Kuaunauak: lugar junto a los árboles; Tochnauak: lugar junto a los conejos.

10. -ixko: frente a. Xalixko: frente a la arena; Tlalixko: lugar frente a la tierra; Tepetlixko: lugar frente al cerro.

11. -tikpak: encima de. Tepetikpak: lugar encima del cerro; Yopaltikpak: lugar encima de las sillas; Ostotikpak: lugar encima de la cueva.

12. -tanko: lugar a la orilla de. Atenko: lugar a la orilla del agua; Tiankistenko: lugar a la orilla del mercado; Tlaltenko: lugar a la orilla de la tierra.

#126. TRADUCIR:

1. Xochimilko
2. Kochikalko
3. Xochitlan
4. Akaltsinko
5. Tochtlan
6. Tekoyotitlan
7. Tochtepek
8. Chilpan
9. Papaloapan
10. Papalotlan
11. Ostotikpak
12. Atikpak
13. Michapan
14. Mekakalko
15. Akaltonko
16. Papalotikpak
17. Metlaostok
18. Teokalko
19. Teokaltsinko
20. Tetlan
21. Xochikaltepek
22. Ystakmichuakan
23. Tekololkapan
24. Tekolotlan
25. Okuilan
26. Okuiltepek
27. Tonantsintla
28. Tonauak
29. Tlanauak
30. Chilan

#127. TRADUCIR. Algunos de los siguientes toponímicos tienen más de una forma.

1. Lugar del cerro del mercado.
2. Lugar de la casita de madera.
3. Lugar de los que tienen petates negros.
4. Lugar junto a los petates viejos.
5. Lugar de la casa de fuego.
6. Lugar de la casa de madera.
7. Lugar del cerro de los quelites.
8. Lugar de las canoas nuevas.
9. Lugar junto al maíz.
10. Lugar del río de las mariposas blancas.
11. Lugar del cerro del maíz.
12. Lugar del cerro del comedor de gente.
13. Lugar de los que tienen papel.
14. Lugar de los cuatro.
15. Lugar del cerro de los zapotes.
16. Lugar del cerro de los venados blancos.
17. Lugar de la fruta.
18. Lugar del niño de las flores.
19. Lugar a la orilla de la arena.
20. Lugar del niño negro.
21. Lugar del río de los corazones.
22. Lugar de los coyotes.
23. Lugar del cerro de los magueyes.
24. Lugar de la luna.
25. Lugar de la iglesilla.
26. Lugar junto a la comida.
27. Lugar de la cuevita.
28. Lugar a la orilla de la cueva.
29. Lugar de los árboles.
30. Lugar de las siete serpientes.

#128. CONVERSACION:

Tajtli, nantli iuan Malintsin yaue Masatepek

1. Tajtli: Nechmoluilia tlakatsintli mostla kuakualtsin tiankistli motlalis Masatepek.
2. Nantli: ¿Mitsmoluilia kuakualtsin? ¿Monamaka xikaltin?
3. Tajtli: Ompa kuale se kiechuas tlen kinekis.
4. Nantli: ¿Akin mitstlatlaneutis kauayo? Amo tikpian tlen ika tiaskej.
5. Tajtli: Nias ika motajtsin. Uilis ajso kinekis techtlatlaneutis kauayo.
6. Nantli: Nechpaktia tiaskej; noijki Malintsin. Tejuantin tikixtiskej kimiltin.
7. Tajtli: San achi tepitsin niualas. Yau.
8. Malintsin: ¿Kampa ka kuaukali?
9. Nantli: Ompa, kampa kochi motajtsin.
10. Malintsin: ¿Tlen tlakuali niktlalis? Tikpiaj tlaxkali iuan tamali? Ualau in tajtli.
11. Tajtli: Onechmotlatlaneutili kauayo ika ipejpech.
12. Nantli: Ximokauayotlali, Malintsin. ouale tias intsalan kuaukaltin.
13. Malintsin: ¿Ipan ojtli titopapatlaskej?
14. Nantli: Kema. Yejuantin kuisaj itik altepetl.
15. Malintsin: ¿Tlen ojtli ipan tlaskej? ¿Ika Yejkantli?
16. Tajtli: Amo, ika opochtli. ¡Xikouepa yolkatl!
17. Malintsin: Auoli nikkuepa. Kineki kikas sakatl.
18. Nantli: Nikan ka se tlakotl ika tikmakas. Asij ipan altepetl. Kitemouaj kali.
19. Malintsin: ¿Kampa tikochiskej?
20. Tajtli: Niau niktemos kali.
21. Malintsin: Nonantsin, nikneki nikauayotemos ipan tetl. Temo Malintsin. ¿Kampa nikilpia in yolkatl?
22. Nantli: Ompa ipan inon kuauitl. Uilits inon siuatsintli ompa uala momatis kampa nikkouas nakatl.
23. Tajtli: Uilis ajso mitsmoluilis kampa kuale tikochiskej.

(de los apuntes del curso de R.H. Harlow)

#129. CONTESTAR:

1. ¿Akin kiluia kuakualtsin tiankistli motlalis Masatepek?
2. ¿Akin kineki kimatis tla monamakas xixikaltin?
3. ¿Kuale se kikouas tlen kinekis Masatepetiankisko?
4. ¿Itajtsin Malintsin kipia ikauayo?
5. ¿Akin kipia kauayo ika pejpechtli?
6. ¿Tlen tlakuali kipiaj Malintsin iuan inan?
7. ¿Akin mokauayotlalia ipan ojtli?
8. ¿Tajtli yau intsalan kuaukaltin?
9. ¿In ojtli Masatepek ika yejkantli noso opochtli?
10. ¿Kampa kauayotemo Malintsin?
11. ¿Kampa kilpia Malintsin in kauayo?
12. ¿Kampa kinekij kochiskej Malintsin iuan inan?
13. ¿Tlen kineki kikouas inan in Malintsin?
14. ¿Tlen itoka altepetl kampa motlalis tiankistli?
15. ¿Siuatsintli ompa ualau kimatis kampa mokouas nakatl?

#130. CONVERSACION:

Sr. Pérez: ¿Kenin