Lección 20 – Diálogos

Lección XX

Jose ihuan Petolo acih Mazatepec

1. Jose: Ompa ka kali kampa ka kauayo.
2. Petolo: ¿Ompa ika opochtli chantia motajtsin?
3. Jose: Kema, ximopanolti. Kitta itaj. ¿Kenin otimopanolti, notajtsin? Nikan tikatej.
4. Tajtli: Nejuatl kua11i. ¿Iuan amejuantin?
5. Jose: Kuali tikatej, tlasojkamati. Nomaikniu kineki kittas iluitl iuan san noìjki kixmatis tokal.
6. Jose (ika Petolo): Nikneki nikinteixmachtili notajtsin iuan nonantsin. Ika itaj iuan inan. Inin koyot1 itoka Petolo. Ompa Mexijko notla tekiti.
7. Petolo: Senka nipaki nimitsmomachtia, notajtsin.
8. Tajtli: Uel paki noyolou san noijki.
9. Jose: Iuan nikan nonantsin.
10. Petolo: Nipaki niualau monauatsinko.
11. Jose: ¿Iuan nosijtsin kampa ka?
12. Nantli: Tokiti tlakualchiualoyan.
13. Tajtli: Amo kineki kixmatis tlakatl. Pinaua ipampa [amo] kimati tlajtos kaxtilankopa.
14. Jose (kinotsa isij): ¿Timonekiltia totlan tiualmouikas, nosijtsin?
15. Sijtli: Nejuatl amo nikneki ipampa nipinaua.
16: Jose: Kuali ka; nomaikniu guimati san tepitsin totlajtol.
17. Tajtli: Nikan tikpiaj se xalo neuktli. ¿Timonekiltia timitis?
18. Petolo. Tlasojkamati, nikis san tepitsin. ¡Mixpantsinko!
19. Tajtli: Ximoseuitsino. ¿Ok tepitsin?
20. Petolo: Amo tlasojkamati. Nejuatl amo niki ipampa nechkokoua.

(Basado en un texto de Hueyapan, Morelos, de los apuntes del curso de R. H. Barlow)

#136. Contestar:

1. ¿Akin chantia ika opochtli kampa ka kauayo?
2. ¿Akin Petolo?
3. ¿Petolo tlajtoua mexijkakopa?
4. ¿Kampa tekitij Jose iuan Petolo?
5. ¿Kampa chantia Petolo?
6. ¿Tajtli pinaua tlajtos maseualkopa?
7. ¿Akin amo kimati kaxtilan tlajtoli?
8. ¿Kampa ka isij Jose?
9. ¿Tlen kichiua yejuatl tlakualchiualoyan?
10. ¿Aqutn kipia se xalo neuktli?

#137 Traducir:

Se youali ipan Masatepek.

1. Nantli: ¿Ayamo anmonekiltiej anmokochitiskej?
2. Jose: Kema. ¿Kampa kuale mokochitis Petolo?
3. Nantli: Ameuantsisin anmopiliaj amopetlatsitsin ompa tlakualchiualoyan.
4. Jose: Moneki tiktlatlaneutiskej se tilmatli Petolo.

5. Nantli: Nikixtis se ipan itlapechtsin motajtsin.
6. Petolo: Tikochiskej uejkatika, nochi youali yuan nochi uatsintika.
7. Nantli: Aueli. Niktlakuiltis tletl kualkan. Man se kuali youali ximopanoltika.

Sekin kinotsa ipan kalakouayan.

8. Nantli: ¿Akin? ¿Akin ompa ka? Nias nitlatlapos.
9. Sr. Péres (kaltenko): ¿Amo anmolnamikiltiaj akikin tejuantin?
10. Nantli: Kema, nikilnamiki. Ximopanoltikan.
11. Petolo (ika Jose): ¿Akikin yejuantin?
12. Jose: Yeuantsitsin tomaikniuan. Ompa Amilko mochantiliaj.
13. Nantli: Ompa mopiliaj inka1.
14. Sr. Pérez (kalaki): ¿Amo anmopiliaj kampa tikochiskej san se youali?
15. Jose: Kema, notajtsin Pelex. Nikan timopilia mokaltsin.
16. Sr. Perez: Notlan ualuij nosiuatsin iun nochpoch.

Makuili jorapan.

17. Nantli: ¿Kenin anmouetstikatej? Niuala nitlakualchiuas.
18. Petolo: ¿Aueli tikochiskej ok tepitsin? Ok kualkan iuan achi seua.
19. Jose: Yotlanes. ¿Tlen tlakuali timochiuilis, nonantsin?
20. Nantli: ¿Anmonekiltiaj totoltemej? ¿Tikneki se tlatsoyolnili, Jose?
21. Jose: Ximotsoyonili totoltetl nopampa. ¿Tlen kipia xoktli?
22. Nantli: Atl posontika.

(Basado en un texto de Hueyapan, Morelos. De los apuntes del curso de R. H. Barlow)

#138. Contestar:

1. ¿Kampa kochiskej Petolo iuan Jose?
2. ¿Kipiaj itilmaj Petolo?
3. ¿Kampa ka se tilmajtli?
4. ¿Petolo kineki kochis san tepitsin?
5. ¿Tlen kichiua nantli kualkan?
6. ¿Kampa ka tlekuili?
7. ¿Akin ualas youalpan?
8. ¿Tlen kinekij tlakatl iuan isiuau?
9. ¿Amo kochis ok tepitsin Petolo? ¿Tleka?
10. ¿Tlen kikuaskej kualkan Petolo iuan Jose?

#139. Traducir:

Itaj in Jose ipan Ejekatsinko.

1. Petolo: ¿Akin ouala yalua? Amo nikilnamiki.
2. Jose: Se tlakatl ika isiuatsin iuan ikpoch.
3. Petolo: ¿Tlen itoka?
4. Jose: Itoka señor Pelex.
5. Petolo: ¿Kampa ka axkan? Amo otlakuaj totlan.
6. Nantli: Oyajkej siuatsintli iuan ichpochtli teopan.
7. Jose: Oyajkej xochimanaskes san kualkan.
8. Nantli: Onikittak teopixki ompa kiauak teopantsinko.
9. Jose: ¿Otimoittili? Noijki mayordomotin okitlalikej kastiyokuauitl.
10. Petolo: ¿Yopeukej mijtotiskej? Nikan chantiaj mijtotianimej?
11. Jose: Amo, chantiaj ompa Atenko.
12. Petolo: ¿Kampa otipanokej ojpan yalua?
13. Jose: Kema, kampa otimopanolti. Onimitsilui.
14. Nantli: Ompa Atenko kinchiua tepalkamej. Kinnamakaj xoxoktin iuan xalotin.
15. Jose: ¿Oasiko notajtsin?
16. Petolo: ¿Kampa ka?
17. Jose: Omotlanamakilito.
18. Petolo: ¿Tlen monamakilia? ¿Ajso tilmajtin noso xoxoktin?
19. Jose. Omonamakilito kaxtin.
20. Petolo: ¿Achi uejka?
21. Nantli: Ompa Ejekatsinko intsalan tepemej.

Asi tajtli.

22. Tajtli: Yoniuala.
23. Nantli: ¿Yotiualmouikak? ¿Nochtin kaxtin otimonakili?
24. Tajtli: Amitla oniknamakak ipampa kiauitl nochi in tonali.
25. Nantli: ¿Amo okinekkej siuamej kaxkouaskej?
26. Tajtli: Amo. San nenka nopan. otlayouak. Onoseuiko.
27. Nantli: Ximotlalitsino ompa tlekuilnauak. San achi tepitsin titlakuaskej.
28. Tajtli: Mostla namechmoluilis tlen onikittak tiankisko.
29. Nantli: Axkan amo kikixtiskej xanto ipampa kiauitl.

(Basado en un texto de Hueyapan, Morelos. De los apuntes del curso de R. H. Barlow)

#140. Contestar:

1. ¿Kampa oyajkej kualkan siuatsintli iuan ichpoch?
2. ¿Tlen okichiukej teopantsinko?
3. ¿Tlen okitlalikej mayordomotin kiauak?
4. ¿Akin mijtotia ipan ini uey tonali?
5. ¿Chantiaj nikmn mijtotianimej?
6. ¿Kampa oya itajtsin in Jose?
7. ¿Tlen kinamaka yeuat1 ipan altepetl Ejekatsinko?
8. ¿Ejekatsinko uejka ka?
9. ¿Kampa ka Ejekatsinko?
10. ¿San nenka oya tajtli ompa Ejekatsinko?
11. ¿Sisiuamej Ejekatsinko okaxkoukej?
12. ¿Tleka?
13. ¿Kineki tajtsintli seuis?
14. ¿Kampa moseuia tajtli ichantsinko?
15. ¿Tlen okittak tiankisko Ejekatsinko? ¿San kiauitl?

Lección 19 – Dirección

Lección XIX

#131. Posfijos de dirección.

Para indicar si la acción se realiza hacia el que habla (“hacia acá”) o en una dirección contraria (“hacia allá”) existen las siguientes partículas que se pueden agregar a las seis personas del verbo.

Hacia acá. Para el presente y pretérito se agrega -ko. Para el futuro -kiu. Ni-kochi-ko: vengo a dormir. O-ni-kochi-ko: vine a dormir. Ni-kochi-kiu: vendré a dormir.

Hacia allá. Para el presente y pretérito se agrega -to. Para el futuro -tiu. Ni-kochi-to: voy a dormir. O-ni-kochi-to: fui a dormir. Ni-kochi-tiuh: iré a dormir.

Ejemplos:

1. Yeuatl okuikako = El vino a cantar.
2. In tlakatl omikiko = El hombre vino a morir.
3. ¿Kampa titekititiu? = ¿Adónde irás a trabajar?
4. ¿Titekititiu ompa? = ¿Irás a trabajar allá?
5. ¿Titekitikiu nikan? = ¿Vendrás a trabajar acá?
6. Nitlanamakako = Vengo a vender.
7. Onitlakouako = Vine a comprar.
8. Onitlakouato = Fui a comprar.
9. ¿Akin kinotsatiu? = ¿Quién irá a llamarlo?
10. Tikmakatiu in tomin = Irás a dar el dinero.

#132. TRADUCIR:

1. Tejuatl tiknamakako mokal.
2. Yejuatl kuikatiu.
3. ¿Yejuatl onechmakako ome tsatsapomej?
4. Nejuatl onikkouako se xitomatl.
5. ¿Keman tiknotsakiu motaj?
6. ¿Keman titlaxkalchiuako?
7. ¿Keman otitlaxkalchiuako?
8. ¿Keman titlaxkalchiuakiu?
9. Nejuatl nitlapouato.
10. Nejuatl onitlapouato.

#133. TRADUCIR:

Sasanili tochtli iuan koatl

#134. CONTESTAR:

1. ¿Akin okis itik itlakoyok?
2. ¿Tlen kinekia kikuas tochtli?
3. ¿Tlen kichiuaya tochtsintli ixtlauapa?
4. ¿Tlen okittak ijkuak nemia ixtlauapa?
5. ¿Kampa kinekia motlatis tochtli ijkuak chuala kiautli?
6. ¿Kimatia totochtli akin itik ostotl?
7. ¿Tlen mochiua tla se kipia kuali uapaualistli?
8. ¿Ijkuak kasik ostotesko, tlen okichiu tochtli?
9. ¿Tlen okilui in tochtli?
10. ¿Akin okinankili?
11. ¿Tlen okinankili in amokuali koatl?
12. ¿Akin opapatlak?
13. ¿Okalak tochtli itik ostotl?
14. ¿Tleka amo okinek kalakis tochtli itik ostotl?
15. ¿Akin okilui “¡Ye nias!”?
16. ¿Koatl okalak ostotl?
17. ¿Axkan kampa ka koatl?
18. ¿Axkan kampa nenemi tochtli?
19. ¿Axkan tlen kichiua tochtli ixtlauapa?
20. ¿Tlajtouaj ostomej?

Lección 18 – Toponimia

Lección XVIII

#125. Toponimia.

Algunos de los sufijos más comunes para formar los toponímicos nahuas son los siguientes:

1. -ko: lugar de. Ejemplos: Tlekuilko: lugar del hogar; Istakalko: lugar de la casa de la sal; Istakkalko: lugar de la casa blanca; Teopantsinko: lugar de la iglesita; Kaltonko: lugar de la casucha.

2. -tlan: lugar de. Cuando hay una l final en la raíz del sustantivo, -tlan pierde la t. Ejemplos: Tlaxkalan: lugar de las tortillas; Auakatlan: lugar de los aguacates; Siutlan: lugar de las mujeres; Kuikatlan: lugar de los cantos; Itskuintlan: lugar de los perros; Sempoualan: lugar de los veinte.

3. -tepek: lugar del cerro de. Koatepek: lugar del cerro de las serpientes; Chiltepek: lugar del cerro de los chiles; Masatepek: lugar del cerro de los venados.

4. -titlan: lugar de o junto al lugar de. Amatitlan: lugar de o junto a los papeles; Atoyatitlan: lugar de o junto al río; Michtitlan: lugar de o junto a los pescados.

5. -pan: lugar en o sobre. Apan: lugar en el agua; Xalpan: lugar en la arena; Kalpan: lugar en las casas.

6. -apan: lugar del río de. Uexoloapan: lugar del río de los guajolotes; Amaapan: lugar del río del papel; Xalapan: lugar del río de la arena.

7. -kan: lugar de. Frecuentemente se utiliza con la partícula hua que indica posesión. Koluakan: lugar de los que tienen abuelos; Akaluakan: lugar de los que tienen canoas; Koyouakan: lugar de los que tienen coyotes.

8. -k: lugar de. Tekoak: lugar de la serpiente de piedra; Atoyak: lugar del río.

9. -nauak: junto a. Kuaunauak: lugar junto a los árboles; Tochnauak: lugar junto a los conejos.

10. -ixko: frente a. Xalixko: frente a la arena; Tlalixko: lugar frente a la tierra; Tepetlixko: lugar frente al cerro.

11. -tikpak: encima de. Tepetikpak: lugar encima del cerro; Yopaltikpak: lugar encima de las sillas; Ostotikpak: lugar encima de la cueva.

12. -tanko: lugar a la orilla de. Atenko: lugar a la orilla del agua; Tiankistenko: lugar a la orilla del mercado; Tlaltenko: lugar a la orilla de la tierra.

#126. TRADUCIR:

1. Xochimilko
2. Kochikalko
3. Xochitlan
4. Akaltsinko
5. Tochtlan
6. Tekoyotitlan
7. Tochtepek
8. Chilpan
9. Papaloapan
10. Papalotlan
11. Ostotikpak
12. Atikpak
13. Michapan
14. Mekakalko
15. Akaltonko
16. Papalotikpak
17. Metlaostok
18. Teokalko
19. Teokaltsinko
20. Tetlan
21. Xochikaltepek
22. Ystakmichuakan
23. Tekololkapan
24. Tekolotlan
25. Okuilan
26. Okuiltepek
27. Tonantsintla
28. Tonauak
29. Tlanauak
30. Chilan

#127. TRADUCIR. Algunos de los siguientes toponímicos tienen más de una forma.

1. Lugar del cerro del mercado.
2. Lugar de la casita de madera.
3. Lugar de los que tienen petates negros.
4. Lugar junto a los petates viejos.
5. Lugar de la casa de fuego.
6. Lugar de la casa de madera.
7. Lugar del cerro de los quelites.
8. Lugar de las canoas nuevas.
9. Lugar junto al maíz.
10. Lugar del río de las mariposas blancas.
11. Lugar del cerro del maíz.
12. Lugar del cerro del comedor de gente.
13. Lugar de los que tienen papel.
14. Lugar de los cuatro.
15. Lugar del cerro de los zapotes.
16. Lugar del cerro de los venados blancos.
17. Lugar de la fruta.
18. Lugar del niño de las flores.
19. Lugar a la orilla de la arena.
20. Lugar del niño negro.
21. Lugar del río de los corazones.
22. Lugar de los coyotes.
23. Lugar del cerro de los magueyes.
24. Lugar de la luna.
25. Lugar de la iglesilla.
26. Lugar junto a la comida.
27. Lugar de la cuevita.
28. Lugar a la orilla de la cueva.
29. Lugar de los árboles.
30. Lugar de las siete serpientes.

#128. CONVERSACION:

Tajtli, nantli iuan Malintsin yaue Masatepek

1. Tajtli: Nechmoluilia tlakatsintli mostla kuakualtsin tiankistli motlalis Masatepek.
2. Nantli: ¿Mitsmoluilia kuakualtsin? ¿Monamaka xikaltin?
3. Tajtli: Ompa kuale se kiechuas tlen kinekis.
4. Nantli: ¿Akin mitstlatlaneutis kauayo? Amo tikpian tlen ika tiaskej.
5. Tajtli: Nias ika motajtsin. Uilis ajso kinekis techtlatlaneutis kauayo.
6. Nantli: Nechpaktia tiaskej; noijki Malintsin. Tejuantin tikixtiskej kimiltin.
7. Tajtli: San achi tepitsin niualas. Yau.
8. Malintsin: ¿Kampa ka kuaukali?
9. Nantli: Ompa, kampa kochi motajtsin.
10. Malintsin: ¿Tlen tlakuali niktlalis? Tikpiaj tlaxkali iuan tamali? Ualau in tajtli.
11. Tajtli: Onechmotlatlaneutili kauayo ika ipejpech.
12. Nantli: Ximokauayotlali, Malintsin. ouale tias intsalan kuaukaltin.
13. Malintsin: ¿Ipan ojtli titopapatlaskej?
14. Nantli: Kema. Yejuantin kuisaj itik altepetl.
15. Malintsin: ¿Tlen ojtli ipan tlaskej? ¿Ika Yejkantli?
16. Tajtli: Amo, ika opochtli. ¡Xikouepa yolkatl!
17. Malintsin: Auoli nikkuepa. Kineki kikas sakatl.
18. Nantli: Nikan ka se tlakotl ika tikmakas. Asij ipan altepetl. Kitemouaj kali.
19. Malintsin: ¿Kampa tikochiskej?
20. Tajtli: Niau niktemos kali.
21. Malintsin: Nonantsin, nikneki nikauayotemos ipan tetl. Temo Malintsin. ¿Kampa nikilpia in yolkatl?
22. Nantli: Ompa ipan inon kuauitl. Uilits inon siuatsintli ompa uala momatis kampa nikkouas nakatl.
23. Tajtli: Uilis ajso mitsmoluilis kampa kuale tikochiskej.

(de los apuntes del curso de R.H. Harlow)

#129. CONTESTAR:

1. ¿Akin kiluia kuakualtsin tiankistli motlalis Masatepek?
2. ¿Akin kineki kimatis tla monamakas xixikaltin?
3. ¿Kuale se kikouas tlen kinekis Masatepetiankisko?
4. ¿Itajtsin Malintsin kipia ikauayo?
5. ¿Akin kipia kauayo ika pejpechtli?
6. ¿Tlen tlakuali kipiaj Malintsin iuan inan?
7. ¿Akin mokauayotlalia ipan ojtli?
8. ¿Tajtli yau intsalan kuaukaltin?
9. ¿In ojtli Masatepek ika yejkantli noso opochtli?
10. ¿Kampa kauayotemo Malintsin?
11. ¿Kampa kilpia Malintsin in kauayo?
12. ¿Kampa kinekij kochiskej Malintsin iuan inan?
13. ¿Tlen kineki kikouas inan in Malintsin?
14. ¿Tlen itoka altepetl kampa motlalis tiankistli?
15. ¿Siuatsintli ompa ualau kimatis kampa mokouas nakatl?

#130. CONVERSACION:

Sr. Pérez: ¿Kenin

Lección 17 – Adjetivos

Lección XVII

#116.

Los ADJETIVOS, que pueden colocarse antes o después del objeto, se derivan en gran parte de sustentivos y verbos. Ejemplos:

chili: chile
chichiltik: rojo

istatl: sal
istak: blanco

tlili: tinta
tliltik: negro

chipaua: limpiar
chipauak: limpio

kokoua: enfermar
kokoxki: enfermo.

#117. TRADUCIR:

1. in yankuik tlali
2. ome istak tepemej
3. se tliltik kali
4. se kali ueue
5. chikauak tlakatl
6. in xoxoktik kuauitl
7. molkaxitl ueue
8. ueue teopantsintli
9. in kuali teotl
10. in kuali tlaxkali
11. in siuatl kokoxki
12. motlaol yankuik
13. miak tlaoli
14. kuakualtsin xochimili
15. itleu chichiltik
16. in uey tonali
17. in kuali tlakuali
18. in tekitl amo kuali
19. in kilitl xoxoktik
20. in koyotl tomauak

#118. TRADUCIR:

1. el hombre flaco
2. su petate viejo
3. la carne mala
4. todo el día
5. todas las mujeres
6. la iglesia bonita
7. la casa blanca
8. el niño negro
9. el corral limpio
10. la tierra nueva
11. el chocolate viejo
12. el viento frío
13. la salsa verde
14. la carne roja
15. mi fuego nuevo
16. nuestro camino viejo
17. la mujer fuerte
18. la abuela enferma
19. la gran silla
20. la dulce vida.

#119. TRADUCIR:

1. ¿Akin kipia in yankuik tlaxkali?
2. In ueue moli amo kuali. Amo nikneki.
3. ¿Tleka titlajtoua tejuatl ika tlakatl kokoxki?
4. Nochtin sisiuamej tekitij ipan yankuik tepankali.
5. ¿Kenin tikchiuaskej in uey ojtli?
6. In ueue sijtli onechkau miak tomin.
7. ¿Akin okitokak in ueue koli? Omik yalua.
8. Yejuatl amo chantiaya ipan kuakualtsin xochimili.
9. Ualas in uey tonali ijkuak nitlajtos maseualkopa.
10. Axkan amo meua in itstik ejekatl.

#120. TRADUCIR Y CONTESTAR:

1. ¿Cuando vendrá el buen día?
2. ¿Dónde trabaja la mujer bonita?
3. ¿También quieres tú la salsa dulce?
4. ¿Por qué cantarán ellos la vieja canción?
5. ¿Qué comía el hombre fuerte?
6. ¿Todo el maíz está negro?
7. ¿Sabía el niño la canción bonita?
8. ¿Querrán ustedes ver la iglesia roja?
9. ¿La mujer buena hace mole negro?
10. ¿Mañana irás al cerro gordo?
11. ¿Quién tiene el aguacate viejo?
12. ¿Viven ellos en la cueva negra?
13. ¿Duerme él en la casa nueva?
14. ¿Quieres que comamos el guajolote flaco?
15. ¿Cómo harás todo el trabajo nuevo?
16. ¿Es fuerte y bueno el atole?
17. ¿Iremos mañana al mercado viejo?
18. ¿Quieres que la buena mujer haga tortillas?
19. ¿Cuándo sabremos la canción bonita?
20. ¿Vendrán ustedes al corral blanco?

#121. TRADUCIR:

1. Neuktli mochiua noso kisa itech metl. 2. Mokixtia nekuatl itech metl. 3. Kikixtia tlakatl nekuatl itik metl. 4. Nekuatl tsopelik. 5. Kichiki metl. 6. Iuan kikixtia ika se akokotli. 7. Kitlalia nekuatl itik se kuetlaxtli. 8. Tla yotlachik, tlakatl yau ichan iuan kitlalia itik se xoktli chipauak. 9. Tla moneki uelik kisas neuktli, mopapakas xoktli ika tepitsin jerestontli.

(De un texto de la zona de Necaxa, Puebla)

#122. CONTESTAR:

1. ¿Kampa katej memej, ixtlauapa noso itik chachantin?
2. ¿Tlen mokixtia itech metl?
3. ¿Akin kikixtia mekuatl?
4. ¿Nekuatl tsopelik?
5. ¿Akin tlachiki?
6. ¿Tlen kichiki in tlachikini?
7. ¿Kampa kitlalia nekuatl?
8. ¿Kampa yau tlakatl ika nekuatl?
9. ¿Kampa kitlalia nekuatl ichantsinko?
10. ¿Tla kineki uelik neuktli, tlen kipapakas?

#123. TRADUCIR:

Inemilis in maseualkonetl

1. In maseualkonetl, ijkuak kimpia majtlaktli xiuitl, ye kititlanij itajuan ipan mimiltin ma tlapaleui. 2. Inin konetl kinmakaj itlaxkal ik tlakuas tlakotonali. 3. San kualkan yau, ijkuak tonali kisa. 4. Asi tlakotonali. 5. Motlalia iuan tlakua. 6. Satepa tlami in tonali iuan chikuasen jora mokuepa ichan. 7. Asi iuan kimakaj itlakual iuan niman moteka. 8. Sesepa inin konetl amo tekiti isel. 9. Itekoj mimiltin kinuika ome noso yeyi okachi tekitinimej. 10. Sesepa yau ika itaj noso iikniuan.

(De un texto de la zona de Necaxa, Puebla)

#124. CONTESTAR:

1. ¿Kexki xiuitl kimpia konetl ijkuak tekiti?
2. ¿Akin kititlani konetl ipan mimiltin?
3. ¿Tlen kiuika konetl ik tlakuas?
4. ¿Yau ijkuak tonali kisa?
5. ¿Tlen kichiua ipan mimiltin?
6. ¿Tlen kichiua tlakotonali?
7. ¿Tlen kikua?
8. ¿Mokuepa ichan tlakotonali?
9. ¿Keman mokuepa ichan?
10. ¿Ijkuak amo tekiti isel, akin tekiti itlan?

Lección 16 – Reflexivos

Lección XVI

#108. Las FORMAS REFLEXIVAS son las siguientes:

no: me to: nos
mo: te mo: se, os
mo: se mo: se

Ejemplos:

Ninotlalia: me siento
Timotoka: te entierras
Meua: se levanta
Titopakaj: nos lavamos
Anmopouaj: se cuentan ustedes
Moseuiaj: se descansan.

Debe advertirse que el reflexivo se usa en muchos casos en nahuatl cuando no se usaría en español, y que se utiliza en formas verbales como reverencial. También hay que notar que en muchos dialectos no existen las dos primeras personas no- y to-, utilizándose solamente mo- para las seis personas.

#109. TRADUCIR:

1. Ninotoka 11. Ninonanaka
2. Timeua 12. Timokokoua
3. Motlalia 13. Motlalia
4. Ninotlalia 14. Motlaliaj
5. Titonamakaj 15. Titoseuiaj
6. Anmopakaj 16. Mokokouaj
7. Motlaliaj 17. Nineua
8. Nineua 18. Ninokokoua
9. Monamaka 19. Moseuia
10. Mokokoua 20. Ninoseuia

#110. La FORMA CAUSATIVA.

Un verbo se vuelve causativo al agregarle las terminaciones -tia o -ltia. Ejemplos:

paka: lavar pakaltia: hacer lavar, mandar lavar
choka: llorar choktia: hacer llorar
miki: morir miktia: hacer morir, matar.

#111. La FORMA APLICATIVA.

Se agregan las partículas -ilia o -lilia a la raíz del verbo para indicar qué o quién es el objeto de la acción. El sentido es reverencial.

Nikpakilia ipetlatsin in nochijtsin: Le lavo su petate a mi abuela.
Nikchiuilia ikaltsin in notajtsin: Le hago su casa a mi padre.

#112. El REVERENCIAL COMPUESTO DE FORMAS CAUSATIVAS Y APLICATIVAS.

Hoy día se utilizan estas formas, combinadas con el reflexivo, casi exclusivamente con un sentido reverencial. En el pretérito y en el imperativo es frecuente que aparezca -tsino como terminación.
Para el fin de estas lecciones, el estudiante debe conformarse con reconocerlas. Encontrará las reglas completas en las gramáticas que se citaron en la sección #1. Obsérvense los siguientes ejemplos:

Xinechmoluili: díme o dígame usted (xi- imperativo, -nech- a mí, -mo- reflexivo-reverencial, -ilhuia- decir, -ili reverencial).
¿Tlen timonekiltia?: ¿qué quieres? (ti- tú, -mo- reflexivo-reverencial, -nequi- querer, -ltia reverencial).
Anmotlajtoltiskej: hablarán ustedes (an- ustedes ,
-mo- reflexivo-reverencial, -tlajtoua- hablar, -lti- reverencial, -skej futuro).

#113.

ANALIZAR. Las siguientes expresiones se encuentran en los textos que aparecen en las últimas lecciones.

1. Otimopanolti (pano): pasaste
2. Otimopanoltitzino (pano): pasaste
3. Xinechmoluili (iluia): díme
4. Timomachitia (mati): sabes
5. Timotlahtoltis (tlajtoua): hablarás
6. Timotlahtoltia (tlajtoua): hablas
7. Timonekiltia (neki): quieres
8. Timixmachitia (ixmati): conoces
9. Timokochitia (kochi): duermes
10. Ximotlalitsino (tlalia): siéntate
11. Nimitsixmachitia (mati): te conozco
12. Xinechmotlapopoluili (popoluia): perdóname
13. Xinechmotlapopoluilitsino (popoluia): perdóname
14. Nechmoluilia (iluia): me dice
15. Onechmotlatlaneujtili (tlatlaneujtia): me prestó
16. Mitsmolhuilis (iluia): te dirá
17. Ximokalakilitsino (kalaki): ¡entra!
18. Timitis (i): beberás
19. Ximoseuitsino (seuia): ¡descansa!
20. Anmokochitiskej (kochi): ustedes descansarán

#114. CONVERSACION.

1. Petolo yau tiankistli ipan se altepetl iuan tlajtoua ika siuatsintli kinamaka xochikuali. (Pedro va al mercado en un pueblo y habla con una señora que vende fruta).
2. Petolo: ¿Kenin otimopanoltitsino, nonantsin? Xinechmol-
uili ¿kexki inin tsapotl? (¿Cómo la ha pasado usted, señora? Dígame ¿cuánto (cuesta) este sapote?)
3. Siuatl: Kuali, tlasojkamati. Yeyi tsapotl ika naui tomin. Kuali timomachitia timotlajtoltis maseualkopa. (Bien, gracias. Tres zapotes por cincuenta centavos. Sabe usted hablar bien el mexicano.)
4. Petolo: Kemakatsin, tepitsin niknati. San yolik xinechmoluili. Nikan katej naui tomin. (Sí, un poco. Nomás dígame despacio. Aquí están los cincuenta centavos.)
5. Siuatl: Tlasojkamati, notajtsin. (Gracias, señor.)
6. Petolo: Xinechmoluili ¿kampa ka in Tekolotlan ojtli? ¿Ok uejka ka? (Dígame, ¿dónde estáel camino de Tecolotlan? ¿Todavía está lejos?)
7. Siuatl: Amo uejka. ¿Timonekiltia timixmachitia inon altepetontli? (No está lejos. ¿Quiere usted conocer ese pueblito?)
8. Petolo: Axkan amo. San nikan oniuala ipampa mostla kisa iluitl. ¿Kampa nikochis? (Ahora no. Sólo vine aquí porque mañana es (sale) la fiesta. ¿Dónde dormiré?)
9. Siuatl: Nikan chantia nonantsin. ¿Timonekiltia timokochitis ichantsinko? (Aquí vive mi madre. ¿Quiere usted dormir en su casa?)
10. Petolo: Kemakatsin, tlasojkamati uel miak. (Sí, muchas gracias.)
11. Siuatl: Axkan ompa niau noijki. (Ahora voy allá también.)
12. Yeuantin asij ompa iuan kalaki siuatl. (Llegan allá y entra la mujer.)
13. Siuatl: Nonantsin, notlan uala se koyotl Mexijko chantia. (Mamá, conmigo viene un citadino que vive en México.)
14. Nantli: ¿Kampa ka? Kitta. Ximopanoltitsino, ximotlalitsino. (¿Dónde está? Lo ve. Pase usted, siéntese.)
15. Petolo: Tlasojkamati uel miak, nonantsin. Senka paki noyolou nimitsmixmachitia. (Muchas gracias, señora. Me da mucho gusto conocerla.)
16. Siuatl: Yeuatl kineki kittas iluitl mostla iuan amo kimati kampa kochis. (Quiere ver la fiesta mañana y no sabe dónde dormir.)
17. Nantli: Nikan katej kali iuan tlakuali. (Aquí hay casa y comida.)
18. Petolo: Tlasojkamati uel miak. (Muchas gracias.)
19. Nantli: Nikan kochi okse koyotl noijki. Kimpia naui tonali nikan. (Aquí duerme otro citadino también . Tiene cuatro días aquí.)
20. Petolo: ¿Amo chantia nikan? (¿No vive aquí?)
21. Nantli: Amotsin. San tekiti nikan ipampa iluitl. Kinamaka neuktli tiankisko. San tepitsin kimati tlajtos maseualkopa. (No. Sólo trabaja aquí por la fiesta. Vende pulque en el mercado. Sólo habla poco de mexicano.)
22. Siuatl: Xinechmotlapopoluilitsino. Niau tlakualchiualoyan. (Perdóneme. Voy a la cocina.)
23. Nantli: Tlaxkalchiuas. ¿Timonekiltia se kaxitl moli ika tlaxkali? (Hará tortillas. ¿Quiere usted un plato de mole con tortillas?)

(De los apuntes del curso de R.H. Barlow)

#115. CONTESTAR:

1. ¿Kampa yau Petolo?
2. ¿Tlajtoua ika tlakatl tiankisko?
3. ¿Tlen kinamaka siuatsintli?
4. ¿Tlen kiluia Petolo?
5. ¿Kineki kikouas itla?
6. ¿Tlen kitlatlania Petolo?
7. ¿Tlen kinankilia siuatl?
8. ¿Petolo kimati mexijkatlajtoli?
9. ¿Tleka kineki Petolo in siuatl tlajtos yolik?
10. ¿Akin kineki kittas iluitl?
11. ¿Tlen kiluia inan in siuatl?
12. ¿Okse koyotl kochi ipan altepetl?
13. ¿Kexki tonali kimpia ompa?
14. ¿Akin kinamaka neuktli?
15. ¿In neuknamakani tlajtoua maseualkopa?