Nahuatl

La lengua náhuatl

Lección 17 – Adjetivos

Lección XVII

#116.

Los ADJETIVOS, que pueden colocarse antes o después del objeto, se derivan en gran parte de sustentivos y verbos. Ejemplos:

chili: chile
chichiltik: rojo

istatl: sal
istak: blanco

tlili: tinta
tliltik: negro

chipaua: limpiar
chipauak: limpio

kokoua: enfermar
kokoxki: enfermo.

#117. TRADUCIR:

1. in yankuik tlali
2. ome istak tepemej
3. se tliltik kali
4. se kali ueue
5. chikauak tlakatl
6. in xoxoktik kuauitl
7. molkaxitl ueue
8. ueue teopantsintli
9. in kuali teotl
10. in kuali tlaxkali
11. in siuatl kokoxki
12. motlaol yankuik
13. miak tlaoli
14. kuakualtsin xochimili
15. itleu chichiltik
16. in uey tonali
17. in kuali tlakuali
18. in tekitl amo kuali
19. in kilitl xoxoktik
20. in koyotl tomauak

#118. TRADUCIR:

1. el hombre flaco
2. su petate viejo
3. la carne mala
4. todo el día
5. todas las mujeres
6. la iglesia bonita
7. la casa blanca
8. el niño negro
9. el corral limpio
10. la tierra nueva
11. el chocolate viejo
12. el viento frío
13. la salsa verde
14. la carne roja
15. mi fuego nuevo
16. nuestro camino viejo
17. la mujer fuerte
18. la abuela enferma
19. la gran silla
20. la dulce vida.

#119. TRADUCIR:

1. ¿Akin kipia in yankuik tlaxkali?
2. In ueue moli amo kuali. Amo nikneki.
3. ¿Tleka titlajtoua tejuatl ika tlakatl kokoxki?
4. Nochtin sisiuamej tekitij ipan yankuik tepankali.
5. ¿Kenin tikchiuaskej in uey ojtli?
6. In ueue sijtli onechkau miak tomin.
7. ¿Akin okitokak in ueue koli? Omik yalua.
8. Yejuatl amo chantiaya ipan kuakualtsin xochimili.
9. Ualas in uey tonali ijkuak nitlajtos maseualkopa.
10. Axkan amo meua in itstik ejekatl.

#120. TRADUCIR Y CONTESTAR:

1. ¿Cuando vendrá el buen día?
2. ¿Dónde trabaja la mujer bonita?
3. ¿También quieres tú la salsa dulce?
4. ¿Por qué cantarán ellos la vieja canción?
5. ¿Qué comía el hombre fuerte?
6. ¿Todo el maíz está negro?
7. ¿Sabía el niño la canción bonita?
8. ¿Querrán ustedes ver la iglesia roja?
9. ¿La mujer buena hace mole negro?
10. ¿Mañana irás al cerro gordo?
11. ¿Quién tiene el aguacate viejo?
12. ¿Viven ellos en la cueva negra?
13. ¿Duerme él en la casa nueva?
14. ¿Quieres que comamos el guajolote flaco?
15. ¿Cómo harás todo el trabajo nuevo?
16. ¿Es fuerte y bueno el atole?
17. ¿Iremos mañana al mercado viejo?
18. ¿Quieres que la buena mujer haga tortillas?
19. ¿Cuándo sabremos la canción bonita?
20. ¿Vendrán ustedes al corral blanco?

#121. TRADUCIR:

1. Neuktli mochiua noso kisa itech metl. 2. Mokixtia nekuatl itech metl. 3. Kikixtia tlakatl nekuatl itik metl. 4. Nekuatl tsopelik. 5. Kichiki metl. 6. Iuan kikixtia ika se akokotli. 7. Kitlalia nekuatl itik se kuetlaxtli. 8. Tla yotlachik, tlakatl yau ichan iuan kitlalia itik se xoktli chipauak. 9. Tla moneki uelik kisas neuktli, mopapakas xoktli ika tepitsin jerestontli.

(De un texto de la zona de Necaxa, Puebla)

#122. CONTESTAR:

1. ¿Kampa katej memej, ixtlauapa noso itik chachantin?
2. ¿Tlen mokixtia itech metl?
3. ¿Akin kikixtia mekuatl?
4. ¿Nekuatl tsopelik?
5. ¿Akin tlachiki?
6. ¿Tlen kichiki in tlachikini?
7. ¿Kampa kitlalia nekuatl?
8. ¿Kampa yau tlakatl ika nekuatl?
9. ¿Kampa kitlalia nekuatl ichantsinko?
10. ¿Tla kineki uelik neuktli, tlen kipapakas?

#123. TRADUCIR:

Inemilis in maseualkonetl

1. In maseualkonetl, ijkuak kimpia majtlaktli xiuitl, ye kititlanij itajuan ipan mimiltin ma tlapaleui. 2. Inin konetl kinmakaj itlaxkal ik tlakuas tlakotonali. 3. San kualkan yau, ijkuak tonali kisa. 4. Asi tlakotonali. 5. Motlalia iuan tlakua. 6. Satepa tlami in tonali iuan chikuasen jora mokuepa ichan. 7. Asi iuan kimakaj itlakual iuan niman moteka. 8. Sesepa inin konetl amo tekiti isel. 9. Itekoj mimiltin kinuika ome noso yeyi okachi tekitinimej. 10. Sesepa yau ika itaj noso iikniuan.

(De un texto de la zona de Necaxa, Puebla)

#124. CONTESTAR:

1. ¿Kexki xiuitl kimpia konetl ijkuak tekiti?
2. ¿Akin kititlani konetl ipan mimiltin?
3. ¿Tlen kiuika konetl ik tlakuas?
4. ¿Yau ijkuak tonali kisa?
5. ¿Tlen kichiua ipan mimiltin?
6. ¿Tlen kichiua tlakotonali?
7. ¿Tlen kikua?
8. ¿Mokuepa ichan tlakotonali?
9. ¿Keman mokuepa ichan?
10. ¿Ijkuak amo tekiti isel, akin tekiti itlan?